Penerimaan Perkara

Written by Sulfadli on . Posted in Standar & Maklumat Pelayanan

BAB II
PENERIMAAN PERKARA
PASAL 2
(1) Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.
(2) Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk dibawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/Permohonan.
(3) Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk dalam menerima wajib memperhatikan kelengkapan persyaratan formil dan materil perkara gugatan/permohonan.
(4) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya selama 60 (enam puluh) menit;
PASAL 3
(1) Pengadilan dapat memberikan bantuan kepada para pihak dalam pembuatan gugatan/permohonan.
(2) Bagi pihak yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau petugas yang ditunjuk membuatkan gugatan/permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku.
PASAL 4
(1) Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menungkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
(2) Para Pihak membayar panjar biaya perkara dan atau lainnya pada Bank BRI Cabang Stabat.
(3) Bagi para pihak yang tidak mampu, dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo) setelah menunjukkan surat-surat yang menyatakan dirinya tidak mampu dari kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.
(4) Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan.
(5) Permohonan/gugatan dapat diberikan nomor register setelah menyelesaikan pembayaran di bank dengan menunjukkan bukti resi pembayaran yang telah disahkan oleh pihak bank kepada kasir.
PASAL 5
(1) Petugas Meja II atau petugas yang telah ditunjuk mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam register perkara.
(2) Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh petugas Meja II atau petugas yang ditunjuk.
(3) Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan.